Nokia 1600 ohje

background image

Nokia 1600 -käyttöohje

9239734

4. painos

background image

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote RH-64 noudattaa
Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että
Euroopan unionin alueella tuote on toimitettava
erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty
loppuun. Tämä koskee sekä laitetta että tällä symbolilla
merkittyjä lisälaitteita. Näitä tuotteita ei saa heittää
lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

Copyright © 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai
tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian
myöntämää kirjallista lupaa.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input
software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All
rights reserved.

background image

Nokia, Nokia Connecting People ja Xpress-on ovat Nokia Oyj:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä
asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla
omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden
tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa
mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan
lukien tietojen tai tulojen menetys.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta,
luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai
epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen
markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei
pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa
itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta
milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja
lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

TÄMÄ LAITE SAATTAA SISÄLTÄÄ HYÖDYKKEITÄ, TEKNIIKKAA TAI
OHJELMIA, JOIHIN SOVELLETAAN YHDYSVALTOJEN JA MUIDEN
MAIDEN VIENTILAKEJA JA -MÄÄRÄYKSIÄ. POIKKEAMINEN LAISTA
ON KIELLETTY.

9239734/4. painos

background image

S i s ä l l y s l u e t t e l o

4